Azerbaijan Georgia Turkey Project

Akmezar

Akmezar Site report:
Görür, Muhammet; Ekmen, Hamza. 2005. Akmezer: A Hellenistic and Medieval Settlement in Cayirli. Ankara: Gazi University Research Center for Archaeology.
English - Türkçe


Director of Erzurum Museum - Mustafa Erkmen

Faculty of Science Gazi University - Dr. Halit Çal

Archeologists - İzzet Esen (Ankara Ethnography Museum), Tolga Çelik (Konya Karatay Medresseh – Çini and Ceramic Assets Museum), Gülşah Beyazoğlu (Gazi University – Title Deed and Cadastral Proficiency School), Belgin Savaş, Resul İbiş, Atakan Akçay Arş. Gör. Candaş Keskin, Özgür Öztürkler, H. Osman Alkan, Yunus Muluk, Yunus Ayata, H. Bayhan Topçu, Gökhan Yıldız and Hüsnü Genç (Gazi University – Archeological Environment Assets Research Center)

Geophysical Research - M. Özgü Arısoy

Technical Ceramic Evaluators - Yunus Ekim, Hamza Ekmen and Z. Filiz Bilir

Architectural and Small Findings Drawings - Hamza Ekmen, Yunus Ekim, Resul İbiş and Emsal Koçerdin

Photography & Computer Adjustments - Emrah Karakurum

Archiving & Cataloging - Yunus Ekim, Hamza Ekmen and Z. Filiz Bilir

 

Buyukardic

Bartl, K. “Eastern Anatolia in the Early Iron Age”, J. Eichman and H. Parzinger (eds.), Migration und Kulturtransfer. Der Wandel vorder-und zentralasiatischer Kulturen im Umbruch vom 2. zum 1. vorchristlichen Jahrtausend. Acten des Internationalen Kolloquiums. 23-26 November 1999 Berlin. Bonn: 383-410.

Büyükardıç Site report:
Şenyurt, S. Yücel. 2005. Büyükardıç: An Early Iron Age Hilltop Settlement in Eastern Anatolia. Ankara: Gazi University Research Center for Archaeology.
English - Türkçe


Director of Erzurum Museum - Mustafa Erkmen

Faculty of Architecture and Engineering, Gazi University - Dr. Nakış Akgül

Zonguldak Ereğli Museum - Yalçın Yılmazer

Department of Anthropology, Ankara University - Hakan Yılmaz and Ayşen Açıkkol

Gazi Üniversitesi Tapu-Kadastro Meslek Yüksek Okulu - Gülşah Beyazoğlu

Department of History of Arts, Selçuk University - Hakan Tekin

Archeologists, Gazi University - Atakan Akçay, Resul İbiş, Hamza Ekmen, Erkan Atay, Mithat Gür, Filiz Canyurt, Ferya Aktaş, Atahan Çiçek, Yunus Derdiyok, Uğur Abaza, Erdem Güngör, Yunus Ayata, Gökhan Yıldız, Emrah Karakurum (restoration)

Technical Ceramic Drawings - Hamza Ekmen, Resul İbiş, Emrah Karakurum, Göknil Arda, Z. Filiz Bilir, Melike Hakverdi /p>

Statistical Evaluations - Atakan Akçay and Yalçın Kamış

Technical Architectural & Small Finds Drawings - Hamza Ekmen, Resul İbiş and Emsal Koçerdin

Photography & Computer Adjustments - Emrah Karakurum and Atakan Akçay

Archiving & Cataloging - Atakan Akçay, Yalçın Kamış and Göknil Arda

Appendix I Authors - Ayşen Açıkkol and Hakan Yılmaz

Appendix II: XRF Analysis of Pottery - Dr. Pervin Arıkan, Burcu Ender (Faculty of Science and Literature, Department of Physics, Gazi University), Abdullah Zararsız (Ankara Nuclear Fusion Laboratory, Turkish Atomic Energy Authority)

 

Gulludere

Derin, Z. Demir. Çağ’da Anadolu’da Ölü Gömme Gelenekleri. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Doktora Tezi), İzmir. 1993. p189.

Seher. J. Seher, “Tod und Bestattung in der Vorgeschichte/Tarih Öncesi Çağlarda Ölüm ve Gömü”, Arkeoloji ve Sanat 59, İstanbul: 2-8. 1993. p 12.

Sevin, V. et al. V. Sevin, A. Özfırat ve E. Kavaklı, “Van-Karagündüz Höyüğü Kazıları (1997 Yılı Çalışmaları)”, Belleten 63: 847-867. 1999. p856.

Güllüdere Site report:
Şenyurt, S. Yücel; İbiş, Resul. 2005. Güllüdere: An Iron Age and Medieval Settlement in Askale Plain. Ankara: Gazi University Research Center for Archaeology.
English - Türkçe


Güllüdere settlement was first identified during the surveys carried out by Gazi University Archaeological Heritage Management and Implementation Unit - in 2002, within Basic and Detailed Engineering Study Phases of BTC Crude Oil Pipeline Project . Güllüdere salvage excavations have been carried out between July 2, 2003 and October 25, 2003 together with the excavation team gathered by Gazi University Research Center for Archaeology (GÜ-ARÇED), with the financial support of BTC Crude Oil Pipeline Project Directorate and by the permission of the Cultural Assets and Museums General Directorate of Ministry of Culture and Tourism - within BTC Crude Oil Pipeline Archeologic Salvage Excavations Project.

Director of Erzurum Museum - Mustafa Erkmen

Faculty of Science and Literature, Gazi University - Dr. Hakkı Acun

Elazığ Museum - Serdar Okur

Aydın Museum - Mehtap Ateş

Department of Anthropology, Ankara University - Hakan Yılmaz and Ayşen Açıkkol

Archeologists, Gazi University - Gülşah Beyazoğlu, Dr. Nurşen Özkul Fındık (Asst. Prof. Gazi University Department of History of Arts), Hakan Çetin, H. Kamil Biçici, Esra Yıldız, Serkan Sunay and Murat Çerkez, Atakan Akçay, Resul İbiş, Hamza Ekmen, Mahmut Polat, Filiz Azeroğlu, Zeynep Yılmaz, Yalçın Çelik, Ersoy Köse, Cüneyt Has, Ruşen Taşdöğen, Erdem Güngör, Gürbüz Beydiz, Serkan Erdoğan, Murat Ateş, Şirin Kaya (Restoration)

Technical Ceramic Evaluation - Resul İbiş, Hamza Ekmen, Atakan Akçay and Yalçın Kamış

Technical Architectural & Small Finds Drawings - Hamza Ekmen, Resul İbiş and Emsal Koçerdin

Photography & Computer Adjustments - Emrah Karakurum and Atakan Akçay

Archiving & Cataloging - Atakan Akçay, Yalçın Kamış and Yalçın Kamış

 

Kayranlikgozu

Nielsen, I.1993. Thermae et Balnea. Cilt.2, Denmark.

Yegül, F.K. 1992. Baths and Bathing in Classical Antiquity. New York.

Kayranlıkgözü Site report:
Görür, Muhammet. 2005. Kayranlık: A Roman Bath in Eastern Kilikia. Ankara: Gazi University Research Center for Archaeology.
English - Türkçe


Salvage Excavation - Muhammet Görür (Gazi University Research Center for Archaeology)

Director of Kahramanmaraş Museum - Ahmet Denizhanoğulları

Archeologists - Sibel Arslan, Mustafa Kırdı, Elif Yüce, Zeynep Yılmaz, Volkan Canbulat, Tuba İbiş, Yunus Ekim, Resul İbiş, Hamza Ekmen, Semih İstanbulluoğlu, Gülşah Beyazoğlu (Jeodesi expert)

 

Minnetpinari

Minnetpinari Site report:
Tekinalp, V. Macit. 2005. Minnetpinari: A Medieval Settlement in Eastern Kilikia. Ankara: Gazi University Research Center for Archaeology.
English - Türkçe


Director of Kahramanmaraş Museum - Ahmet Denizhanoğulları

Gaziantep Museum - Taner Atalay

Lead Archaeologist, Gazi University - Dr. Halit Çal

Deputy Archaeologist - Dr. Muhammet Görür

Archeologists, Gazi University - Engin Yüksel, Özgür Giray, Mustafa Kırdı, Uğur Turan Kınacı, Özlem Balkozak, Dilem Köse, Ayşegül Özkan, Sibel Arslan, Halim Kes, Bülent Demir, Çiğdem Özkan, Ünver Göçen, Elif Yüce, Perihan Kösem and Hayati Uğur

Art Historians - Sıdıka Taşkın and Yunus Muluk

Anthropologist - Hakan Yılmaz

Geologist - Gülşah Beyazoğlu

Restoration - Erkan Baloğlu and Şirin Kaya

 

Sazpegler

Erinç, Sırrı. 1953. Doğu Anadolu Coğrafyası. İstanbul 1953. p97.

Hopkins, Liza. 2003. Archeology at The Nort- East Anatolian Frontier, VI An Ethnoarchaeological Study of Sos Höyük and Yiğittaşı Village. Paris: Peeters Press 2003.

McNicholl, Anthony. 1983. Taşkun Kale Keban Rescue Excavations, Eastern Anatolia, British Institute of Archaeology at Ankara, Monograph No. 6, BAR International Series 168. Ankara 1983. fig. 48 no. 25- KP I/ II ?, fig. 55 no. 68- KP I, fig. 56 no. 77- KP I ?, fig. 50 no. 39- KP I/ II.

Meskhia, SH A. 1968. An Outline of Georgian History. Tbilisi: Tbilisi University Press 1968. p12-13.

Moore, John. 1993. Tille Höyük 1: The Medieval Period. British Institute of Archaeology at Ankara, Monograph no: 14, Ankara 1993. fig. 28 no. 4- Level 2.1- 2.2.

Sagona, Antonia & Sagona, Claudia. 2004. Archaeology at the North-East Anatolian Frontier, I: An Historical Geography and Field Survey of the Bayburt Provience, Ancient Near Eastern Studies Supplement 14. Belgium: Peeters 2004. fig. 121 no. 8.

Sözer, Ahmet Necdet. 1972. Kuzeydoğu Anadolu’da Yaylacılık. Ankara: İş Matbaacılık 1972. : fig. 121 no. 8. fig. 152 no.11. (Sözer 1970: 44)

Sazpegler Site report:
Tekinalp, V. Macit.; Ekim, Yunus. 2005. Sazpegler: A Medieval Settlement in North Eastern Anatolia. Ankara: Gazi University Research Center for Archaeology.
English - Türkçe


Director of the Kars Museum - Necmettin Alp

Faculty of Language, History and Geography, Ankara University - Dr. Kadriye Özçelik

Faculty of Science and Literature, Çukurova University - Fatma Şahin

Cartography - Gülşah Beyazoğlu (Gazi University Vocational High School of Land Survey)

Archeologists, Gazi University - Nurcan Havare, Ferit Coşkun, Emel Ayan, Bülent Demir, Onur Yılmaz, Levent Çelik, Kemal Dedeoğlu, Şener Yıldırım, Ece Benli and Ersoy Köse

Ethnographical Museum of Ankara - İsmail Duran

Geophysical Analysis - Özgü Arısoy

Technical Ceramic Drawings - Hamza Ekmen, Resul İbiş and Emsal Koçerdin

Technical Architectural & Small Finds Drawings - Hamza Ekmen, Resul İbiş and Emsal Koçerdin

Restoration - Akbil Bengül

Photography & Computer Adjustments - Ahmet Okur

Statistical Analysis - Z.Filiz Bilir

 

Tasmasor

Sagona C. 2004. “Literary Tradition and Topographic Commentary”, IN A. Sagona and C. Sagona, Archaeology at the North-East Anatolian Frontier, I. An Historical Geography and a Field Survey of the Bayburt Province. AncientNear Eastern Studies Supplement 14. Louvain-Paris-Dudley, MA.:25-71.

Tasmasor Site report:
Şenyurt, S. Yücel. 2005. Tasmasor: An Iron Age Settlement in Erzurum Plain. Ankara: Gazi University Research Center for Archaeology.
English - Türkçe


Director of Erzurum Museum - Mustafa Erkmen

Faculty of Science, Hacettepe University - Dr. Bora Uysal, Dr. Selim Erdal (Human Skeletons)

Faculty of Science and Literature, Gazi University - Dr. Yücel Şenyurt

Archeologists - Hamza Ekmen, Yunus Ekim, Atakan Akçay, Resul İbiş, Belgin Savaş, Göknil Arda, Z. Filiz Bilir, Emsal Koçerdin, İ. Ernur Öztekin, Sibel Akcan, Bedriye Koçak, Gülsüm Şanalır, Elif Yüce, Müge Küçük, Nuran Ökse, Duygu Tuncay, Uğur Abaza, Sıraç Karadağ, Tuba İbiş, Özlem Balkozak, Özgür Giray, Halim Kes, Mustafa Kırdı, Mahmut Polat, O. Hamza Kaycı, Hünkar Keser, Farahnaz Ansari Meşhur and Döndü Topçu

Anthropologists - U. Güney Arıkan, Serpil Eroğlu and Barış Özener

Restoration - Emrah Karakurum

Geodesy expert - Gülşah Beyazoğlu

Geophysical expert - M. Özgü Arısoy

 

Tetikom

Badaljan, R. S. 1994. “Preliminary Report on the 1993 Excavations at Horom, Armenia”, Iran 32: 1-29. p6, 8-10, Fig.8.

Belli, O. & Konyar, E. "Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erken Demir Çağı Kale ve Nekropolleri." Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul. p23, Fig. 8, Çiz. 17.

Güneri, S. 2005. “Erzurum Bulamaç Höyük Kazıları 2001-2002 Yılı Çalışmalarına Ait Rapor”, Arkeoloji, Anadolu & Avrasya 1: 99-139. p101.

Sagona, A. 2003. “The Upper Levels at Sos Höyük, Erzurum: A Reinterpretation of the 1987 Campaign”, Anatolia Antiqua 11: 101-109. p104.

Tetikom Site report:
Şenyurt, S.Yücel; Ekmen, Hamza. 2005. Tetikom: An Iron Age Settlement in Pasinler Plain. Ankara: Gazi University Research Center for Archaeology.
English - Türkçe


Director of Erzurum Museum - Mustafa Erkmen

Faculty of Science and Literature, Gazi University - Dr. Yücel Şenyurt, Murat Albecer

Erzurum Museum - Birol Güngör

Anthropology Department, Ankara University - Hakan Yılmaz, Ayşen Açıkkol

School of Title Deed, Gazi Universiy - Gülşah Beyazoğlu

Archaeological Research Center, Gazi University - Cadastre,  Atakan Akçay, Belgin Savaş, Resul İbiş, Hamza Ekmen, Orkun H. Kaycı, Gülsüm Şanalır, Bedriye Koçak, Bilge Gülsoy, Gülşah Altunkaynak, Hayati Uğur, Yunus Muluk, Burcu Yarar, Cem Cıvaoğlu, Ali Yalın Turan, Tülin Kaya, Yonca Acem, Belgin Aksoy, U.Ezgi Oktay, H.Osman Alkan, Harun Bayhan Topçu, Fatih Yıldırım, Uğur Abaza, Erdem Güngör

Restoration - Emrah Karakurum, Erkan Baloğlu

Geophysical Research - M. Özgü Arısoy

 

Yuceoren

Broneer, O. “Terracotta Lamps”, Corinth IV. 2, Cambridge, MA.1930. p120-121, pl.23, No.1501-1509.

Christensen, A. P. & Johansen, C. F. “HAMA, Fouilles et Recherches de la Fondation Carlsberg 1931 - 1938”, Les Poteries Hellénistiques et les Terres Sigillées Orientales Nationalmuseet, Copenhagen. 1971. fig.23/201, 207, 208; figs.23/206, 202, 204; Öztürk 2002: fig.5, drw.5.

Goldman, H. Excavations at Gözlükule, Tarsu:, The Hellenistic and Roman Period, Volume I, New Jersey. 1950. pl. I: figs.137-298, 297. figs.189-298; Öztürk 2002: fig.5, drw.5; Hayes 1991: fig. XLVII/84.

Menzel, H. Antike Lampen im Römisch-Germanischen Zentralmuseum zu Mainz, Mainz. 1954. abb. 82.

Rosenthal, R. & Sivan, R. “Ancient Lamps in the Schloessinger Collection”, Qedem 8: 22 - 25. 1978: 141, fig.578-581. Goldman. 1950: pl.I: figs.135-225, 247, 249 figs.187-225, 224-F;

Waage, F. O. 1941-1948. “Hellenistic and Roman Tableware of North Syria”, Antioch on the Orontes IV, Part I: Ceramics and Islamic Coins, Princeton. This citation has a small discrepancy in the dates 1941 vs. 1948.

Walters, H. B. Catalogue of the Engraved Gems and Cameos Greek, Etruscan and Roman in the British Museum, London. 1926. no. 2420.

Yüceören Site report:
Şenyurt, S.Yücel; Akçay, Atakan; Kamiş, Yalçin. 2005. Yüceören: A Hellenistic and Roman Necropolis in Eastern Kilikia. Ankara: Gazi University Research Center for Archaeology.
English - Türkçe


The Yüceören Necropolis Salvage Excavation was executed by GÜ-ARÇED. The Middle East Technical University Centre for Research and Assesment of the Historic Environment (METU-TAÇDAM) and the Gazi University Archaeological Heritage Management and Execution Unit (later Gazi University ARÇED) conducted field surveys at Yüceören in 2001 and 2002 under the BTC Crude Oil Pipeline Project Basic and Detailed Engineering Phase program. Both institutions are in the process of publishing the scientific results of those surveys.

Director of the Adana Museum - Kazım Tosun

Faculty of Arts and Science, Gazi University - Dr. İlhami Durmuş

Field Excavation Director - Dr. L. Gürkan Gökçek

Archaeologists - Atakan Akçay, Yunus Ekim, Emsal Koçerdin, H.Koray Akıncı, O.Hamza Kaycı, Emrah Çankaya, Zeynep Yılmaz, E.Korkut Erbil, Evren Türkmenoğlu, Bülent Ateş, Müjde Yazar, Öznur Kuş, Gülşen Yağcı, Ersoy Köse, Ferit Coşkun, Bilge Gülsoy, Tarık Özbek, Günnur Çil, U.Tolga Gürsoy

Restoration - Şirin Kaya

Geodesy Expert - Gülşah Beyazoğlu

 

Ziyaretsuyu

Akarca, A.. 1960. “Helenistik Çağda Yerli Pontus Keramiği”, Türk Tarih Kongresi, Ankara, 1956: 142-146.

Bittel, K. 1974. “Bemerkungen zur sogenannten galatischen Keramik.” Mansel’e Armağan 5.: 227-237.

Bittel, K. 1942. “Kleinasiatische Studien”, İst Mit Heft 5. p6.

Dönmez, L. 2001. “Amasya Müzesi’nden Boya Bezekli İki Çanak Işığında Kızılırmak Kavsi Geç Demir ve Helenistik Çağları Çanak-Çömleğine Bir Bakış”, Türkiye Bilimler Akademisi Dergisi 4: 89-99.

Graepler, D. 1997. Tonfiguren in Grab, Fundkontexte hellenistischer Terrakotten aus der Nekropole von Tarent, XXXX. p225.

Kriseleit, I. 1994. Bürgerwelten, Hellenistische Tonfiguren und Nachschöpfungen im 19. Jh., XXXX. p 130, 132.

Maier, F. “Bemerkungen zur sogenannten galatischen Keramik von Boğazköy”, JdI 78: 218-255. 1963.

Onurkan, S. Doğu Trakya Tümülüsleri Maden Eserleri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara. p71. fig. 34, 34-38: pl. 14-17.

Tekin, O. 1999. Sivas Definesi. VI. Mithradates Dönemi Pontos ve Paphlagonia Kentlerinin Bronz Sikkeleri, XXXXXX.

Zoroğlu, L. 1979. “Eskiyapar’da Bulunan Kızılırmak Havzası (Galat Denilen) Boyalı Seramikleri”, 8. Türk Tarih Kongresi Cilt I: 345-354.

Zoroğlu, L. 1981. “Kültepe’de Bulunan Helenistik Çağa Ait Bir Amphora”, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 1: p239-252.

Zoroğlu, L. 1983. “İstanbul ve Bonn’da Bulunan iki Skyphos”, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 2: 135-144.

Zoroğlu, L. 1986. “Kızılırmak Havzası Kaplarının Biçim ve Süs Gelişimine Örnekler”, 9. Türk Tarih Kongresi: 459-472.

Zoroğlu, L. 1987. “Kızılırmak Havzası Kapları” A. Çilingiroğlu (Ed.) Anadolu Demir Çağları: 65-70.

Zoroğlu, L. 1997. “Zwei zentralanatolische Tonskyphoi”, Anadolu 23 (Akurgal’a Armağan): 15-25.

Ziyaretsuyu Site report:
Ortaç, Meral. 2005. Ziyaretsuyu: A Hellenistic Settlement in Upper Halys Valley. Ankara: Gazi University Research Center for Archaeology.
English - Türkçe


Gazi University Research Center for Archaeology (GÜ-ARÇED) - Dr. Meral Ortaç

Director of the Sivas Museum - Süheyla Demirci

Sivas Museum - Mehmet Alkan

Archaeologists - Mahmut Polat, Gökhan Yıldız, Bedriye Koçak, Fetullah Yurttaş, Semih İstanbulluoğlu, Müge Küçük

Restoration - Sezen Bozkır & Emrah Karakurum

Architectural Drawings - Resul İbiş, Hamza Ekmen, Yunus Ekim, Atakan Akçay

 

View General Bibliography

[ TOP ]